Nový chrám pro Šrí Šrí Rádhá-Góvindu


Šrí Čaitanya
Maháprabhu

Šrí Šrí Rádhá-Góvinda
Počátek

Šrí Čaitanja Maháprabhu, který je spojením nejvyššího božského principu - Šrí Rádhá-Góvindy – se zjevil v tomto temném věku pokrytectví, aby prostřednictvím Šrí Krišna Sankírtanu – společného zpívání Krišnových Jmen - vyvedl živé bytosti z beznaděje smrtelného světa zpět do jejich věčného domova, kde ve službě Rádě a Góvindovi naleznou dokonalé a nekonečné štěstí. K naplnění této mise, jež nepřetržitě pokračuje s ním sestoupilo a sestupuje mnoho Jeho oddaných.Šríla Prabhupád
Historie

At the beginning of the last century, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupad – the founder of Caitanya Math and well-known Gaudiya Maths – took on this mission. He accepted and helped everyone who was even slightly attracted by Krsna or Mahaprabhu. Every Gaudiya Math center gives everyone the chance to associate with saintly people, sadhu-sanga, which before this time was not possible. Sadhu-sanga is the most valuable thing that may help us in our spiritual progress.


krsna-bhakti-janma-mula haya sadhu-sanga
krsna-prema janme tenho punah mukya anga

“Kořenem, který je příčinnou oddané služby Krišnovi, je společnost pokročilých oddaných. Nicméně i poté, co se v oddaném probudí jeho spící láska ke Krišnovi, zůstává tato společnost hlavním pilířem jeho duchovního života.”

(Šrí Čaitanya Čaritámrta, Madhya-lílá 22.83)


Srila Gurudev

Z tohoto důvodu, založilo a zakládá mnoho Prabhupádových žáků a následovníků po jeho odchodu, svoje Mathy a mise, které pokračují v kázání poselství Šrí Čaitanji Maháprabhua. Početné a rozmanité Gaudíja Mathy slouží Maháprabhuovu záměru, poskytovat společnost světců a rozšiřovat společné zpívání Krišnových Jmen po celé planetě. A tak také v roce 1997 ve věku 84 let přijel poprvé na západ drahý Prabhupádův žák a náš milovaný Gurudéva, Óm Višnupád Šrí Šrímad Bhakti Vaibhav Purí Gósvámí Mahárádž.

Současnost

Gurumahárádžu na západě nejvíce těšila služba oddaných z vídeňského centra bhakti jógy a tak zde v roce 2000 instaloval božstva Šrí Šrí Rádhá-Góvindy. Protože se chrám nacházel (a stále nachází) v pronajaté budově, Gurumahárádža mnohokrát vyjevil svoje přání postavit pro Rádhá-Góvindu Jejich vlastní chrám, kde by každý oddaný či návštěvník mohl spatřit Jejich krásnou podobu a zároveň dostal možnost Rádě a Góvindovi sloužit.


Srila Muni Maharaj

Tímto úkolem oficiálně pověřil svého drahého žáka Krišna dáse, jemuž v roce 2003 udělil sanjás (stav odříkání) a jméno Bhakti Sádhak Muni Mahárádž.

Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math navštívilo od jeho založení mnoho nejpřednějších kazatelů Maháprabhuova poselství. Kromě Gurumahárádži to byli: Šríla Bhakti Vallabh Tírtha Mahárádž (Šrí Čaitanja Gaudíja Math), Šríla Bhakti Védanta Náraján Mahárádž (Gaudíja Védanta Samiti), Šríla Bhakti Bibudha Bodhajan Mahárádž (Šrí Gopináth Gaudíja Math), Šríla Bhakti Vičar Višnu Mahárádž (Šrí Čaitanja Gaudíja Math), Šríla Bhakti Vičar Višnu Mahárádža (Šrí Krišna Čaitanja Mission), Šríla Bhakti Kamala Góvinda Mahárádž (Šrí Krišna Čaitanja Mission), Šríla Bhakti Aloka Paramadvaiti Mahárádž (Vrinda) , Šríla Džajapataka Svámí (ISKCON), Šríla Bhakti Tírtha Svámí (ISKCON), Šríla Bhakti Kamala Tírtha Mahárádža, a mnoho dalších, kteří byli vždy nadmíru spokojeni s pohostinností a péčí s níž se o ně oddaní starali. Ze všeho nejvíce však oceňovali kvalitu oddané služby, jejíž vysoký standart drží v Mathu Šríla BS Muni Mahárádž.


 • ans_nord
 • ans_ost
 • ans_sued
 • ans_west
 • perstektive1
 • perstektive2
 • perstektive3
ans_nord1 ans_ost2 ans_sued3 ans_west4 perstektive15 perstektive26 perstektive37

Projekt

Po mnoha letech mravenčí práce, sbírání prostředků a hledání vhodného místa pro nový chrám, jsme v roce 2008 konečně získali pro Rádhá-Góvindu pozemek o rozloze 8000m2. V mezidobí se nám na pozemek podařilo zavést všechny nezbytné inženýrské sítě a vyhotovit projekt, s nímž jsme zažádali o stavební povolení, které jsme v roce 2013 obdrželi. Po nasbírání nezbytných základních prostředků jsme na připraveném pozemku začali stavět nový chrám včetně instalace Šrí Anantašéši, který na svých tisíci hlavách celý chrám ponese.

I přesto, že naše finanční prostředky ani lidské síly na tak rozsáhlý projekt prozatím nedostačují, věříme, že díky požehnání Gurudévy, Vaišnavů a Nejvyššího Pána, bude mnoho upřímných duší inspirováno zúčastnit se tohoto ojedinělého duchovního projektu. Benefit, který z toho pro člověka plyne, popisuje samotný Pán Krišna svému příteli Uddhavovi v Šrímad Bhágavatamu (11.27.50-52):

 • dg
 • eg
 • lage
 • og
 • schnitt1
 • schnitt2
dg1 eg2 lage3 og4 schnitt15 schnitt26

mad-arcam sampratisthapya
mandiram karayed drdham
puspodyanani ramyani
puja-yatrotsavasritan

“Zbožní a movití lidé, kteří chápou, že jejich povinností je podporovat denní uctívání božstev, významné události a festivaly, stavění chrámů a přitažlivých květinových zahrad pro Pána, by tím měly být zaměstnáni.“”

(Šrímad Bhágavatam 11.27.50)

pujadinam pravahartham
maha-parvasv athanv-aham
ksetrapana-pura-graman
dattva mat-sarstitam iyat

“Člověk, který obětuje božstvu dary jako jsou, pozemky, města a vesnice proto, aby mohlo denní uctívání a významné festivaly, nepřetržitě pokračovat, získá stejné bohatství jaké mám Já.”

(Šrímad Bhágavatam 11.27.51)

pratisthaya sarvabhaumam
sadmana bhuvana-trayam
pujadina brahma-lokam
tribhir mat-samyatam iyat

“Když člověk instaluje božstvo Pána, stane se králem celé Země. Postaví-li pro Pána chrám, stane se vládcem třech světů. Pokud božstvo Pána uctívá a slouží Mu, odejde na planetu pána Brahmy (stvořitele vesmíru). Provádí-li všechny tři tyto činnosti, dosáhne stejné transcendentální podoby, jako mám Já.”

(Šrímad Bhágavatam 11.27.52)Stavební pokrok - květen 2015
Zobrazit celý stavební pokrok


Pokud se cítíte být tímto projektem osloveni a rádi byste na stavbu nového chrámu Rádhá-Góvindy v Traiskirchenu přispěli, přímo se jí zúčastnili, nebo jinak pomohli, můžete nás kontaktovat přímo na těchto telefoních číslech nebo e-mailech:

  0043-1-812 05 74 (německy, anglicky, v případě češtiny se ptejte na Džanárdana Prabhu)
  0043-650-351 89 04


Finanční podpora

Pokud Vaše možnosti dovolují, tak nás prosím finačně podpořte.

"Verein für Hindu Gaudiya Vaisnavas -Projekt Vereinssitz Wienersdorf/Traiskirchen"
IBAN: AT39 12000 1000 80 69 725
BIC: BKAUATWWTip: Vychozí dárcovská stránka PayPal se zobrazuje v němčině, pokud preferujere raději angličtinu či jiný jazyk nastavený ve službě PayPal, nejprve se přihlaste a pak až kliknětě na tlačítko Donate (Přispět).

Příspěvky na tyto účty budou použity výhradně na projekt nového chrámu.