Šríla Bhakti Sádhaka Muni Mahárádža čte (večerní přednáška ze Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Mathu):

Šrí Guru a Jeho Milost
Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév-Gosvámí Mahárádža


Předmluva (strany 5-9)

Úvod (strany 11-13)

Odevzdání se Šrí Guruovi (strany 15-19)
  Pravý Guru
  Kvalifikace žáka
  Duchovní život – jízdenka jedním směrem

Zasvěcení do transcendentální vědy (strany 20-29)
  Mantra: duchovní formule
  Zasvěcení: duchovní invaze
  Přijímání žáků a karmy
  Guru – absolutní a relativní
  Písma potřebují světce
  Tržiště Guruů
Sestup zjevené pravdy (strany 27-28)
  Mrtvé mantry

Sestup zjevené pravdy (strany 29-32)
  Otroci pravdy
  Krišna v mnoha Guruech
Původní Guru(strana 33-34)

Původní Guru (strany 34-37)
  „Zpívejte Jméno Gaurángy!“
  Guru není loutka
  Guru: víc než to co vídí oko

Původní Guru (strany 37-39)
  Pokrok: zamítání a přijímání

Původní Guru (strany 39-40)
  Pokrok: zamítání a přijímání
  Co je ISKCON?
Vědomí Boha versus vědomí společnosti (strany 41-44)
  Katolíci, protestanti a puritáni
  Odchod Gurua

Vědomí Boha versus vědomí společnosti (strany 44-47)
  Odchod Gurua
  Obklopen karmou
  Ježíš a Jidáš

Vědomí Boha versus vědomí společnosti (strany 47-48)
  Mentální vězení
„Nařizuji vám – staňte se Gurui!“ (strany 49-53)
  „Jsem uchvácen nektarem!“
  Božský nektar
  Tlama smrti

Zasvěcující Duchovní Učitel (strany 54-58)
  Tři druhy oddaných
  Boj proti Máji
  Jak pohlížet na Šrí Gurua
  Krišnova bolest hlavy

Zasvěcující Duchovní Učitel (strany 58-61)
  Ramanujova tajná mantra
  Nejnižší z nejnižších
  Past na Gurua
Odloučení od Šrí Gurua (strany 62 a 63)
  Bez Gurua je vše prázdné

Odloučení od Šrí Gurua (strany 63-67)
  Guru je vším
  Guru: víc než Bůh
  Mesiáši svobodné víry
  Peníze, ženy a sláva

Odloučení od Šrí Gurua (strany 67-69)
  Vzdání se falešných Guruů
  Vjása...možná nezná
Nama Guru a Mantra Guru (pages 70-72)
  Mantra: kruh v kruhu

Nama Guru a Mantra Guru (strany 72-76)
  Duchovní bratr – Guru
  Sebeosvětlující a sebedokazující
  Vesmírná podoba
  Nadzvuk

Nama Guru a Mantra Guru (strany 76-78)
  Náboženská džungle
  Dáma a Mullah
Duchovní Mistři - instruktoři (pages 79-80)
  

Duchovní Mistři - instruktoři (strany 80-84)
  Duchovní světelné roky
  Deformace náboženství
  Kopernik, Galileo, Newton a Einstein

Duchovní Mistři - instruktoři (strany 84-87)
  Klikatá cesta pravdy
  Jsem toto tělo?
  Nevidění Guruové

Duchovní Mistři - instruktoři (strana 88)
  Alexandr Velký - ten, který překročil formalitu
Země Guruů (strany 89-91)
  Guru - rozptyluje temnotu
  Drahokam v dlani

Služebník služebníka (strany 97-98)
  Duchovní byrokracie
  Skutečná zkouška oddanosti
Životy světců (pages 99-100)
  Duchovní drahokamy přání

Životy světců (strany 100-104)
  Gaura-lílá: vyšší než Krišna-lílá
  Bábádžíové a kazatelé
  Tancující Krišna
  Válení se v extázi

Linie Šrí Rúpy (strany 105-111)
  Oddělení milosti
  Zjevující se a mizící Písma
  Řeka nektaru

Linie Šrí Rúpy (strany 111-112)
  Rozdávání extáze
  Oceán nektaru
  Služba Rádháráni

Linie Šrí Rúpy (strany 112-117)
  Hledání Šrí Rádhy
  Šrí Rúpa Gosvámí - Šrí Rúpa Manjarí
  Duchovní dědictví
  Kapka Tvé milosti

[CNW:Counter]