Śrī Guru Caraṇa Padma
Šríla Naróttama dása Thákura

śrī-guru-caraṇa-padma, kevala-bhakati-sadma,
vando mui sāvadhāna mate
jāhāra prasāde bhāi, e bhava toriyā jāi,
kṛṣṇa-prāpti hoy jāhā ha'te

Lotosová chodidla Šrí Gurudévy jsou pokladnicí šrí, čisté préma-bhakti ke Šrí Krišnovi. S velkou péčí vzdávám svoji úctu a službu těmto lotosovým chodidlům. Ó, bratře, věz že pouze jeho milostí je možné překonat tento rozlehlý oceán utrpení a dosáhnout lotosových chodidel Šrí Krišny.

guru-mukha-padma-vākya, cittete koribo aikya,
āra nā koriho mane āśā
śrī-guru-caraṇe rati, ei se uttama-gati,
je prasāde pūre sarva āśā

Slova vycházející z lotosových úst Šrí Gurudévy by měla spočinout v náručí srdce. Je netřeba prahnout po čemkoliv jiném, neboť jeho pokyny přivádějí k nejvyššímu cíli - poutu k jeho lotosovým chodidlům. Jeho milostí se vyplní veškerá přání po duchovní dokonalosti.

cakṣu-dāna dilo jei, janme janme prabhu sei,
divya jñāna hṛde prokāśito
prema-bhakti jāhā hoite, avidyā vināśa jāte,
vede gāy jāhāra carito

Uděluje dar transcendentální vize a rozjasňuje srdce božským poznáním. Je mým pánem zrození za zrozením. Vychází z něho préma-bhakti, božská oddanost, odstraňující veškerou nevědomost. Védská písma opěvují jeho charakter.

śrī-guru karuṇā-sindhu, adhama janāra bandhu,
lokanātha lokera jīvana
hā hā prabhu koro doyā, deho more pada-chāyā,
ebe jaśa ghuṣuk tribhuvana

Šrí Gurudéva je oceánem milosti, největším přítelem bezútěšných, životem a duší všech! Ó, pane, buď ke mně milostivý! Ó, gurudévo, uděl mi stín svých lotosových chodidel, kterým jsem odevzdán. (Kéž tvoje proslulost dosáhne všech tří světů.)

[CNW:Counter]