Parama Karuna
Šríla Lóčana dása Thákura

parama karuṇa, pahū dui jana nitāi gauracandra
saba avatāra-sāra śiromaṇi, kevala ānanda-kanda

Tito dva Pánové, Nitáj a Gauračandra, jsou navýsost milostiví. Jsou podstatou a korunními klenoty všech avatárů a nejvydatnějším pramenem blaha.

bhajo bhajo bhāi, caitanya nitāi, sudṛḍha biśvāsa kori
viṣaya chāḍiyā, se rase majiyā, mukhe bolo hari hari

Drazí bratři, uctívejte s pevnou vírou Čaitanja-Nitáje. Zřekněte se veškerého hmotného požitku, naplňte svá ústa stálým zpěvem „Hari, Hari!“ a ponořte se takto do Jejich oddané extáze.

dekho ore bhāi, tri-bhuvane nāi, emona doyāla dātā
paśu pākhī jhure, pāṣāṇa vidare, śuni' jāńra guṇa-gāthā

Pohleďte, ó, bratři! Nikdo ve třech světech není tak milostivý, jako Oni. Naslouchajíc o Jejich slávě (a zejména Jejich milosti) roní zvířata a ptáci slzy lásky a kameny počínají tát.

saḿsāre majiyā, rohili poriyā, se pade nahilo āśa
āpana karama, bhuñjāye śamana, kahoye locana-dāsa

Ločan Dás naříká: „Jsem neustále natolik ponořen v hmotném požitku, že se v mém srdci neprobouzí ani nepatrná touha uctívat Gaura-Nitáje. Protože se mi nedostává inspirace k provádění bhadžanu, potrestá mě Jamarádža za mé minulé hříšné skutky.“

[CNW:Counter]