Gurudev! kṛpā-bindu diyā
Šríla Bhaktivinóda Thákura

gurudev!
kṛpā-bindu diyā, koro' ei dāse,
tṛṇāpekhā ati hīna
sakala sahane, bala diyā koro',
nija-māne spṛhā-hīna

Gurudévo! Obdař mě kapkou své milosti – učiň tohoto služebníka pokornějším, než-li je stéblo trávy. Dej mi sílu snášet veškeré okolnosti a zbav mě sklonu usilovat o slávu a postavení.

sakale sammāna korite śakati,
deho' nātha! yathā yatha
tabe to' gāibo, hari-nāma-sukhe,
aparādha ha 'be hata

Dej mi sílu vzdávat úctu veškerým živým bytostem, v souladu s jejich postavením. Jedině tak budu schopen blaženě pronášet svatá jména a veškeré mé přestupky se odstraní.

kabe heno kṛpā, labhiyā e jana,
kṛtārtha hoibe, nātha!
śakti-buddhi-hīna, āmi ati dīna,
koro' more ātma-sātha

Ó, můj pane! Kdy budu požehnán tvojí milostí a dosáhnu tak v životě úspěchu? Jsem natolik pokleslý, že postrádám jakoukoliv sílu či inteligenci. Zmocni se laskavě mé duše a učiň mě k svému obrazu.

yogyatā-vicāre, kichu nāhi pāi,
tomāra karuṇā-sāra
karuṇā nā hoile, kāndiyā kāndiyā,
prāṇa nā rākhibo āra

Hodnotím-li sebe sama, doznávám, že nenacházím žádné dobré vlastnosti; Tvá milost je podstatou mého bytí. Pokud mi neudělíš svoji milost, budu se muset hořce plačíc zříci svého života.

[CNW:Counter]