Rama-Navami
Z obsahu čísla: Vaišnava Ke Šríla Prabhupád; Šaranágati - odevzdání se - Šríla Bhaktivinód Thákur; Nektar z dopisů - Šríla Prabhupád; Jsem toto tělo? - Šríla BR Šrídhar Mahárádž; Posilni svoje postavení negativní jednotky - Šríla BR Šrídhar Mahárádž; Pánova horečka - Čaitanja-Bhágavata, Ádi-Khanda 17.kapitola; Šrímad Bhágavatam 11.14.29-33 (s komentářem Šríly Višvanáthy Čakravartí Thákury); Rása-púrnimá - Šríla Bhakti Sádhak Muni Mahárádž
Nektar z dopisů
Pokyny pro služebníky Svatého Jména
Šríla Prabhupád Bhaktisiddhánta Sarasvatí

„Když začneš pronášet bez přestupků,
budeš přesvědčený o tom, že veškerá
dokonalost pochází z přijímání Svatého Jména.“

Šríla Prabhupád Bhaktisiddhánta Sarasvatí

Velice mne potěšilo, když jsem se dozvěděl, že vzrostlo tvoje nadšení pro pronášení Svatého Jména. Jakmile se pronášením Svatého Jména odstraní anárthy, potom se automaticky vyjeví Pánova podoba, vlastnosti a zábavy. Vůbec není potřeba se uměle snažit na Pánovu podobu, vlastnosti a zábavy vzpomínat. Svaté Jméno a Nejvyšší Pán se od sebe neliší. Tento fakt si uvědomíme, až když naše anárthy zmizí. Když začneš pronášet bez přestupků, budeš přesvědčený o tom, že veškerá dokonalost pochází z přijímání Svatého Jména. Ten, kdo pronáší Svaté Jméno, probouzí svoji duchovní podobu a zároveň si postupně uvědomuje rozdíl mezi hmotným tělem a duchovním já. Když člověk dosáhne sebeuvědomění a pokračuje v přijímání Svatých Jmen, bude ihned vnímat transcendentální podobu Nejvyššího Pána Krišny. Je to Svaté Jméno, které přitahuje živé bytosti k transcendentální podobě Krišny tím, že oživuje jejich vlastní transcendentální podobu. Je to Svaté Jméno, které přitahuje živé bytosti k transcendentálním vlastnostem Krišny tím, že vyjevuje jejich vlastní transcendentální vlastnosti. Je to Svaté Jméno, které přitahuje živé bytosti k transcendentálním zábavám Krišny tím, že probouzí jejich konstituční sklony. Služba Svatému Jménu (náma-sevá) zahrnuje všechny oddané činnosti a funkce toho, kdo Jméno pronáší. Služba Svatému Jménu tělem, myslí a řečí automaticky povstane na obloze srdce. Služebník Svatého Jména si ve svém srdci spontánně uvědomí esenciální charakter Svatého Jména. Studiem písem, nasloucháním Svatému Jménu a rozvojem praktik vztahujících se ke Svatému Jménu se dostaví pochopení skutečné slávy a identity Svatého Jména. O tom se není třeba více rozepisovat. Prostě nepřetržitým pronášením Svatého Jména ti bude vše vyjeveno.

Ačkoliv je pravda, že jak čisté, tak nečisté objekty jsou hmotné, ve vztahu k Nejvyššímu Pánovi se musíš vzdát nečistých objektů. Věci v kvalitě dobra jsou čisté a věci v kvalitě vášně a nevědomosti jsou nečisté. Rozvoj kvality dobra by měl zničit vliv kvalit vášně a nevědomosti. Jinými slovy, živá bytost by se měla upevnit v kvalitě čistého dobra, neboť ví, že tato kvalita je transcendentální, a sloužit Pánovi Harimu pouze pomocí čistých přísad. Ten, kdo má nečistou mentalitu, nemůže Pánovi nabídnout přísady zrozené z kvality vášně a nevědomosti. A co více, Nejvyšší Pán nepřijme dokonce ani čisté objekty, pokud nejsou nabídnuty tím, jehož mentalita překročila tři hmotné kvality. Tak mnoho záleží na mentalitě uctívače. Čistota se musí vždy brát v potaz. Když je transcendentální mentalita vyvinuta, potom se zvažování čistoty a nečistoty automaticky rozplyne a transcendentální pojetí zvítězí.Vaišnavský kalendář 2016Zobrazit starší příspěvky

[CNW:Counter] Počítadlo přístupů od 15.8.2011 border=